Služby

pho_dienstenTři klíčové oblasti Vinçotte jsou bezpečnost, kvalita a ochrana životního prostředí. Při poskytování služeb během kontroly, certifikáce, a i při testování používa navíc společnost Vincotte najmoderěší techniku.

Naše služby zahrnují nejčastěji certifikaci konformity, testy a měření předcházející vlastnímu certifikačnímu procesu a konečně školení a poradenství.

 

V současnosti poskytuje Vinçotte svým zákazníkům více jak 130 různých specializovaných služeb. Společnost dále vyniká mezi ostatními společnostmi díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Tato kvalita Vinçotte je zabezpečená vlastním výzkumným střediskem a laboratořemi; ročními investicemi do školení personálu ve výši až 3 miliony EUR a spoluprací s externími výzkumnými střediskami, univerzitami a akademickým personálem.