Sektory

Průmyslové sektory

Téměř vždy, při každodenní činnosti, se dostávají do kontaktu se společností Vinçotte. Jen si pomyslete na bezpečnost prostředí kde bydlíte nebo pracujete, kvalitu výrobků ve vašem podniku a na snahu, abyste zajistili soulad s environmentálními, technickými, etickými a právními normami: to jsou všechno věci, kde se můžete spolehnout na Vinçotte každý jeden den.

S naším zaměřením na kvalitu, inovace a spokojenost zákazníka můžeme nyní splnit roli globálního poskytovatele služeb, který se opírá o trvalé investice do znalostí a technologií společně s neustálým vývojem nových produktů a trhů.

Naše celosvětová síť zaměstnanců, široké znalosti jsou klíčové pro garantování unikátního poskytnutí služby výhodné pro každou činnost společnosti, pro každý průmyslový sektor.