Poslání a hodnoty Vinçotte

Poslání

'Vinçotte zajišťuje při zvládání rizik zákazníků významnou přidanou hodnotu tím, že se snaží o maximální přebírání odpovědnosti. Dosahuje to tak, že certifikaci, přezkoumání a kontrolu, nabízí jako nestranné, nezávislé a zároveň profesionální a inovativní služby. Naším hlavním cílem je přispět k zachování kvality a bezpečnosti každodenního života'.

Mezinárodně uznávané logo Vinçotte zaručuje průběžnou kontrolu bezpečnosti, kvality a životního prostředí. Více než 100 letá zkušenost v oblasti zkušebnictví, testování / hodnocení umožnila vytvoření takového know-how, které zajišťuje snížení rizik a chyb a zajišťuje pro Vaši Společnost a její klienty spokojenost a pohodu.

Jako 'Dodavatel globálních řešní' Vám Vinçotte nabízí pomoc při Vašich mezinárodních projektech od zahájení až po jejich ukončení, při certifikaci, při přezkumu jako i hodnocení, během celého životního cyklu výrobku, bez ohledu na to, zda se jedná o tradiční produkt, investici nebo služby. Náš pracovník, jako prostředník mezi vámi a našimi techniky a specialisty vypracuje s Vaší spoluprací řešení, které nejvíce vyhovuje Vašemu projektu.

Hodnoty

Naše hodnoty, založené na 'Corporate Governance' (odpovědné vedení společnosti) se soustřeďují na dosažení spokojenosti všech partnerů. Toto je základním předpokladem pro získání maximální konkurenceschopnosti naší společnosti.

Samozřejmě, na prvním místě jsou naši zákazníci; naším cílem je být pro ně flexibilním partnerem a dodavatelem globálního řešení. Odborníci Vinçotte nečekají na vznik problémů, aktivně vyhledávají nové možné požadavky v zájmu současných ale i budoucí zákazníky, aby mohli spontánně nabídnout řešení, a to jak tradiční služby na nových trzích nebo i nové služby na stávajících trzích.

Vinçotte má jen v Belgii více než 1700 vysoce kvalifikovaných spolupracovníků; inženýrů, specialistů, vysokoškolských docentů. Díky úzkým kontaktům s akademickým prostředím a stálým investicím do školení, jsou naši spolupracovníci schopni držet krok s technologickým vývojem ve své odbornosti.

Jako nestranný, nezávislý partner, dokážeme objektivně posoudit oblast kvality, bezpečnosti a životního prostředí. V průběhu více než 100 let si získal Vincotte jméno otevřeného, ​​upřímného partnera. Díky bezúhonnosti, obrací se mnoho firem a mezinárodních institucí právě na odbornost Vincotte.