Partnři & Akreditace

Akreditace v Belgii přiděluje BELA. Tyto akreditace znamenají takové oprávnění, které získávají certifikační a auditorské organizace - jako např. Vincotte - úředně uznávajíce, že jejich odbornost odpovídá vydávání certifikátů, provádění auditů a hodnocení, nebo organizování školení.


BELAC má následující útvary:

  • BELCERT: akredituje certifikační a environmentální auditorské organizace,
  • BELTEST: akredituje ověřovací laboratoře a kontrolní organizace,
  • BKO / OBE: akreditace kalibračních laboratoří.


Ty výrobky, které mají vyjádření akreditované instituce jako je např. Vincotte, mají vyšší důvěryhodnost co se týče kvality, resp. shody s příslušnými předpisy. Partneři Vincotte mají zájem certifikovat své výrobky a služby: zvyšují si takto důvěru u svých zákazníků, snadněji se prosazují na trhu ai případné pojistné poplatky budou nižší.


Vinçotte byl při začátcích:
Když se v roce 1947 objevila'Všeobecná směrnice o ochraně pracovního prostredia', AIB a Vincotte (které se roku 1989 spojily) měli již tak široké zkušenosti v oblasti zabezpečení a kontroly, že odborný ministr jejich akreditoval pro kontrolu uplatnění většiny směrnic.